SOMA ONE

 

Produktserien SOMA ONE är formgiven för urban utomhusmiljö: städer och gatumiljöer, bostadsområden, parker, rastplatser och offentliga rum. Formspråket är grafiskt uttrycksfullt med distinkta linjer och spännande detaljer. Vagnsbultarna som håller samman konstruktionen har vackert integrerats som en berikande detalj i formgivningen.