SOMA ONE /
AVFALLSKÄRL

DESIGN: Studio Doms


GRAFISK ELEGANS. SOMA ONE Avfallskärl finns med inkast och symboler för papper, pant, restavfall och kompost. Produktserien är formgiven för urban utomhusmiljö: städer och gatumiljöer, bostadsområden, parker, rastplatser och offentliga rum.


 VOLYM  HÖJD  BREDD  DJUP  VIKT
 160 liter  1170 mm  620 mm  450 mm  90 kg

soma-one-symboler-text.png